Advertisment

Bhool kr khane Peene se

Bhool kr khane Peene se
Roza Nahi Jata.
*AL HADEES*
Jis Roz.e.Dar ne Bhool kr
Khaya Piya, usey ALLAH ne
Khilaya Pilaya-
Bahar.E.Sharyat
V-05 Pg-4220.24432682991028