Advertisment

agar kisi insan main 99

Hazrat MUHAMMAD (PBUH) ney farmaya k

? agar kisi insan main 99 boraiyan hon or 1 Achai ho to uski boraiyon ko nahi balkey 1 achai ko bayan karo?.0.032480001449585