Advertisment

Aagr Qismat Main Sub

‘MSG OF THE DAY’

Aagr Qismat Main Sub Kuch Likh Diya Jata

To
‘Allah Pak’
Insan Ko Dua Mangna Na Sikhatay…!
Duaon main mujhe bhi yaad rakhiye..0.1969850063324